content image

info@zorgvoorkennis.nl / 06-36101048
Dolderseweg 148a
3734BL Den Dolder


Ontwikkeltafel Mikzo

Tweemaal per jaar komen gebruikers van de classificatie Mikzo bijeen om ervaringen uit te wisselen. De standaard wordt dan ook besproken. Verbeterpunten gaan naar de wetenschappelijke commissie, indien gewenst vindt er een bijstelling van de standaard plaats. De actuele standaard gaat als broncodebestand naar de leveranciers van software. De eerstvolgende Mikzo-ontwikkeltafel is op 26 september 2019 van 10.30 uur - 12.30 uur in Bilthoven. De organisaties die zijn aangesloten bij de Gebruikersgroep ontvangen een uitnodiging.