De classificaties Mikzo® en Mikzo®Kompas gaan uit van de behoeften van de cliȅnt. Zorgmedewerkers maken snel een persoonsgericht plan. Daarin wijzen zij de meest passende technologie, informele en professionele zorg toe. Hieronder de tien meest gestelde vragen over deze classificaties.


Wat zijn de verschillen tussen Mikzo® en Mikzo®Kompas?

Mikzo® en Mikzo®Kompas hebben het verpleegkundig proces als basis. Bij het Mikzo® komen de doelen voort uit het scoren van de huidige en de gewenste situatie. Bij Mikzo®Kompas komen de doelen voort uit de Zorg Informatie Bouwstenen van het Nictiz (ZIB’s). Dat werkt sneller en beter. Bij Mikzo®Kompas kun je ook nog kiezen voor een doel gericht op zelfredzaamheid of een doel gericht op comfort.


Blijft CareNext het Mikzo® ondersteunen?

Mikzo® wordt gebruikt door meer dan 70 zorgorganisaties bij ruim 80.000 cliënten. CareNext blijft dit ondersteunen. De leerkaarten voor het inzetten van hulpmiddelen en informele zorg van het Mikzo®Kompas kunnen ook bij het Mikzo® worden ingebouwd bij de acties.


Wat zijn ZIB’s en wat is de waarde ervan?

ZIB’s zijn de valide indicatoren die generiek worden ingezet in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze bouwstenen komen in de digitale omgevingen van ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, thuiszorg en alle andere zorgterreinen. Iedere bouwsteen heeft een unieke code waardoor uitwisseling van data mogelijk is.


Wat kost het?

Gebruikers van het Mikzo® kunnen binnen de lopende overeenkomst kosteloos overstappen. Nieuwe gebruikers van het Mikzo®Kompas kunnen starten na het aangaan van een gebruikersovereenkomst. Een overstap vraagt om een investering in tijd. De eerste ervaringen laten zien dat medewerkers graag overstappen omdat alles eenvoudiger is.


Wat levert het op?

Tijd en kwaliteit. Je hebt nog maar een enkele vragenlijst nodig en het zorgplan maak je in een kwartier. De doelen zijn helder, eenduidig en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. Mantelzorgers zien het plan met de doelen ook.


Hoe meet je het effect?

Met kwalitatief onderzoek kun je de tevredenheid bij medewerkers en mantelzorgers meten. Met kwantitatief onderzoek aan de dossiers kun je vaststellen in hoeverre en methodisch en persoonsgericht wordt gewerkt. Onderzoek maakt deel uit van het implementatiepakket.


Hoe gaat de implementatie?

Voor de overstap vindt er een analyse plaats van alle processen en betrokkenen. Vanuit een streefbeeld krijgen alle betrokkenen de nieuwe instrumenten aangereikt met de werkinstructies. Dit gaat allemaal online en vanuit het digitale dossier. Een overstap is binnen een half jaar afgerond.


Wat zijn Kompaskaarten en hoe zien die er uit?

Kompaskaarten staan bij alle gebieden in het digitale dossier. Op iedere kaart staan de belangrijkste signalen en de aanwijzingen voor het dagelijks handelen. Met deze informatie is het mogelijk om de juiste zorg in te zetten met de juiste middelen.

 

Is het werken met het Kompas verplicht?

De werkwijze die in het Generieke Kompas staat aangegeven maakt deel uit van het plan van aanpak dat door beroepsverenigingen is opgesteld. Een verplichting om hier mee te werken is er niet, het is wel de manier om met de beschikbare mensen en middelen de doelen op een goede wijze te bereiken.


Werken het Mikzo® en het Mikzo®Kompas ook in de thuiszorg?

Het Mikzo® en het Mikzo®Kompas zijn zeer geschikt voor de thuiszorg. In de praktijk is het verschil tussen thuiszorg en intramurale zorg niet zo groot. Veel mensen die thuis wonen krijgen op termijn intensieve zorg. De instrumenten van het Mikzo® en Mikzo®Kompas zijn daarom universeel voor alle werkterreinen.