100%
volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Welkom bij de Mikzo®methode

Op deze website vindt u informatie over de Mikzo®methode, referenties en materialen. Met de classificatie Mikzo® kunnen zorgmedewerkers en behandelaars in hetzelfde plan werken. Regelarm en persoonsgericht. Het plan past 100% bij het Kwaliteitskader en de indicatoren rollen er vanzelf uit. Methodisch werken is makkelijk door de SMART-doelen en de professionele onderbouwing van de zorgvraag. Voor de implementatie is er een innovatief leersysteem en voor de borging een audittool.

Meer dan veertig zorgorganisaties werken iedere dag met de classificatie Mikzo®. In de intramurale setting, maar ook in de thuiszorg en de GRZ. In de ideale situatie reist het zorgplan met de cliënt mee en hoeven de zorgmedewerkers maar één keer een zorgplan aan te maken. Zorgorganisaties sluiten met een licentie aan bij de gebruikersgroep die twee keer per jaar bij elkaar komt aan de Ontwikkeltafel. Deze overeenkomst geeft ook toegang tot een deel van het leerpakket en een instrument waarmee teams zelf aan kwaliteit kunnen werken.

Agenda

05-10-2021
-
19-10-2021
08-03-2022 
E-mailen
LinkedIn